RGB-RING

sinds 1989

Erkende therapeuten en zorgverlenders in Nederland

REGISTRATIE INSTITUUT
    NATUURGERICHTE
 GEZONDHEIDSKUNDE

Richtlijnen voor praktijkvoering

RING en de daarbij aangesloten beroepsorganisaties hanteren een aantal basisrichtlijnen voor praktijkvoering binnen de natuurgerichte gezondheidszorg.

Het gaat hierbij om:
Praktijkinrichting
Cliëntenadministratie
Financiële administratie
Bereikbaarheid en waarneming
Hygiënevoorschriften
Voor een complete beschrijving van deze richtlijnen kunt u hieronder terecht. Het is mogelijk dat beroepsorganisaties naast deze basisrichtlijnen nog eigen voorschriften hanteren.

Doelstelling
Het doel van deze richtlijnen voor praktijkvoering is het waarborgen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening evenals het beschermen van de privacy van de cliënt/patiënt. De RING zorgverlener is zelf verantwoordelijk voor naleving van de richtlijnen aangezien de praktijk onder zijn verantwoording wordt beheerd.

Sancties
Het niet naleven van de richtlijnen kan door RING middels bepalingen in de RING criteria, het huishoudelijk reglement evenals de regelgeving in het tuchtreglement worden gesanctioneerd.

Lees verder...

Overzicht aangesloten Beroepsorganisaties

BST-logo BSW-logo NVBH-logovleugelslang-logo carolina-logo TEKENTAAL-logo NCSV-logo KATA-logo VV&H-logo  ontspanningtherapie-logo spatader-logo spychosofia BHET-LOGO

Deze website verschaft informatie over RING. 

RING hanteert voor
‘therapeut’ ook 
‘zorgverlener’.

Contact:
Stichting RING
Beilerstraat 7
7933 TS Pesse
Tel. 0528 - 24 21 06
info@ringregister.nl