RGB-RING

sinds 1989

Erkende therapeuten en zorgverlenders in Nederland

REGISTRATIE INSTITUUT
    NATUURGERICHTE
 GEZONDHEIDSKUNDE

Klachten- en tuchtreglement

Als RING-zorgverlener conformeert u zich aan het onafhankelijk RING klachten- en tuchtreglement. Het betekent dat een officiële klachtenprocedure is vastgelegd voor het geval een cliënt een klacht heeft over zijn behandeling. Het klachten- en tuchtrecht biedt u echter ook bescherming.

Brochure Tuchtreglement
In deze brochure leest u over het ontstaan en het nut van het tuchtreglement en hoe de tuchtrechtspraak in de natuurgerichte gezondheidszorg in zijn werk gaat.

Een klacht tegen de zorgverlener
Hoe gaat de cliënt te werk bij het indienen van een klacht tegen een RING geregistreerde zorgverlener? Daarover gaat deze brochure. Momenteel is een nieuwe druk in ontwikkeling en is tijdelijk geen klachtenbrochure leverbaar.

Meer weten over de klachtenprocedure?

Overzicht aangesloten Beroepsorganisaties

BST-logo BSW-logo NVBH-logovleugelslang-logo carolina-logo TEKENTAAL-logo NCSV-logo KATA-logo VV&H-logo  ontspanningtherapie-logo spatader-logo spychosofia BHET-LOGO

Deze website verschaft informatie over RING. 

RING hanteert voor
‘therapeut’ ook 
‘zorgverlener’.

Contact:
Stichting RING
Beilerstraat 7
7933 TS Pesse
Tel. 0528 - 24 21 06
info@ringregister.nl