RGB-RING

sinds 1989

Erkende therapeuten en zorgverlenders in Nederland

REGISTRATIE INSTITUUT
    NATUURGERICHTE
 GEZONDHEIDSKUNDE

Muziek in je praktijk kost geld

Voor het gebruik van muziek in de behandelruimte van je praktijk hoefde je tot voor kort geen rechten te betalen. Dat was toen het beleid van de twee muziekrechtenorganisaties in Nederland, SENA en Buma/Stemra. SENA heeft het beleid op dit punt echter veranderd: alleen ‘medische’ praktijken zijn nu gevrijwaard van de muziekrechten. Dat betekent dat complementaire of alternatieve zorgverleners, coaches en alle andere praktijkhouders die niet onder de reguliere gezondheidszorg vallen, nu moeten betalen als ze tijdens hun behandelingen een stukje muziek laten horen.
De muziekrechtenorganisaties behartigen de belangen van artiesten, tekstschrijvers en platenmaatschappijen. Telkens als een muziekstuk op de radio of via een ander medium wordt uitgezonden, ontvangen al die partijen een vergoeding. Die vergoeding moet ook worden betaald als muziek op een andere manier in het openbaar wordt afgespeeld, bijvoorbeeld door de muziek te laten horen via de geluidsinstallatie in een winkelcentrum. Als je een stukje muziek als achtergrond op je website zet, en zelfs als je de radio of een cd laat horen in de wachtruimte van je praktijk, wordt dat gezien als in het openbaar afspelen. Ook dan moeten er dus rechten worden betaald.
Zoals gezegd werd het spelen van een stukje muziek in een behandelruimte door de muziekrechtenorganisaties tot voor kort niet beschouwd als openbaarmaking. Althans, zo lang het om een individuele sessie of behandeling ging, dus één-op-één. In de begeleidende brieven die SENA vorig jaar nog stuurde bij het licentieformulier dat aan verschillende praktijken werd toegezonden, werd dit ook nadrukkelijk vermeld. “Let op: voor muziek in de behandelruimte van uw praktijk hoeft u géén vergoeding te voldoen”, aldus SENA toen nog in die brief.
Deze zin ontbreekt in de begeleidende brieven die SENA momenteel rondstuurt. “Dat klopt, die zin hebben we geschrapt”, zegt een woordvoerster van SENA desgevraagd. “Dat komt omdat in de afgelopen tijd zoveel alternatieve praktijken, reiki-behandelaars en weet ik wat nog al meer om vrijstelling vroegen. We hebben dat dus nu veranderd: alleen voor medische praktijken geldt de uitzondering nog.” Volgens de woordvoerster mogen alleen artsen, fysiotherapeuten, de psychiatrie en dergelijke muziek in de behandelruimte laten klinken zonder daarvoor te moeten betalen. Heel helder is dit overzicht echter niet en welke criteria exact worden gehanteerd is onduidelijk. “Er is al wel van verschillende kanten bezwaar gemaakt tegen de nieuwe regeling”, zegt de woordvoerster met opmerkelijke openhartigheid.
Dat er van verschillende kanten bezwaar gemaakt wordt tegen de beleidsverandering valt te begrijpen. Nog afgezien van het feit dat de criteria onduidelijk zijn, vallen praktijkhouders uit de complementaire zorg die vorig jaar hun licentieformulier terugstuurden kennelijk wél onder de uitzonderingsregel, maar collega’s die pas nu zo’n formulier in de bus krijgen niet.
Altijd betalen voor workshop of training
De vrijstelling zoals die vorig jaar nog werd gehanteerd gold overigens alleen voor individuele behandelingen of sessies. Voor andere vormen van muziekgebruik moet je sowieso altijd betalen. Geef je een workshop, training of groepsles en laat je je deelnemers een paar nummertjes swingen, of gebruik je ontspanningsmuziek in je cursus meditatie of massage, dan moet je daarvoor inderdaad rechten afdragen, zowel aan SENA als aan Buma/Stemra. De hoogte van dat bedrag is afhankelijk van het aantal deelnemers of de oppervlakte van de ruimte die je gebruikt. Dat kan aardig oplopen. Het is mogelijk om het muziekgebruik per activiteit af te rekenen, maar het is al snel voordeliger om voor een heel jaar de rechten te regelen. Toch ben je ook dan voor een niet al te grote ruimte en tien tot twintig deelnemers enkele honderden euro’s per jaar kwijt.
En als je het niet doet, zo’n licentie aanvragen? Pas op, de muziekrechtenorganisaties zijn behoorlijk actief om niet-betalers op te sporen. SENA stuurt geregeld inlichtingenformulieren rond aan bedrijven en instellingen die nog nooit een licentie hebben aangevraagd. Men hanteert daarbij onder andere het register van de Kamer van Koophandel, waarin nu ook de vrije beroepen zijn ondergebracht. Daarnaast heeft SENA een actieve buitendienst, die op allerlei plekken ter controle kan opduiken waar muziek klinkt.
Geef je een workshop, cursus of opleiding in een ruimte die je huurt in een centrum of school, dan zou het kunnen dat je met je activiteit valt onder de licentie die men daar al voor het hele jaar heeft verkregen. In dat geval heb je geen probleem. Maar er zijn ook centra die in hun algemene voorwaarden nadrukkelijk vastleggen dat je zélf de muziekrechten moet regelen. Komt er controle en heb je dat niet gedaan, dan ben je dus zuur.
Paul Houkes

(Dit artikel verscheen eerder in iets gewijzigde vorm in de nieuwsbrief van Paul Houkes Praktijkondersteuning, www.praktijkondersteuning.com)

Overzicht aangesloten Beroepsorganisaties

BST-logo BSW-logo NVBH-logovleugelslang-logo carolina-logo TEKENTAAL-logo NCSV-logo KATA-logo VV&H-logo  ontspanningtherapie-logo spatader-logo spychosofia BHET-LOGO

Deze website verschaft informatie over RING. 

RING hanteert voor
‘therapeut’ ook 
‘zorgverlener’.

Contact:
Stichting RING
Beilerstraat 7
7933 TS Pesse
Tel. 0528 - 24 21 06
info@ringregister.nl