RGB-RING

sinds 1989

Erkende therapeuten en zorgverlenders in Nederland

REGISTRATIE INSTITUUT
    NATUURGERICHTE
 GEZONDHEIDSKUNDE

Wat kunt u verwachten

Uw eerste afspraak
Voor uw eerste consult bij een natuurgerichte zorgverlener zal extra tijd worden uitgetrokken. U vertelt uw situatie zo goed mogelijk aan de zorgverlener, die daarbij een passende diagnose zal stellen. Soms gebruikt hij daarvoor verschillende methoden uit verschillende specialismen van het brede vakgebied. Bijvoorbeeld iriscopie, kinesiologie en levend bloedanalyse.

Een behandelingsovereenkomst
Kiest u voor de behandeling die de zorgverlener voorstelt, dan tekent u beiden een behandelingsovereenkomst. Daarin worden de afspraken tussen u en de zorgverlener vastgelegd, zoals afspraken over geheimhoudingsplicht en het aantal te verwachten behandelingen.
Elke RING geregistreerde zorgverlener is in het bezit van zo'n standaard behandelingsovereenkomst. dat is sinds 1995 verplicht volgens de Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO).

Overzicht aangesloten Beroepsorganisaties

BST-logo BSW-logo NVBH-logovleugelslang-logo carolina-logo TEKENTAAL-logo NCSV-logo KATA-logo VV&H-logo  ontspanningtherapie-logo spatader-logo spychosofia BHET-LOGO

Deze website verschaft informatie over RING. 

RING hanteert voor
‘therapeut’ ook 
‘zorgverlener’.

Contact:
Stichting RING
Beilerstraat 7
7933 TS Pesse
Tel. 0528 - 24 21 06
info@ringregister.nl