sinds 1989

Erkende therapeuten en zorgverlenders in Nederland

De Antroposana-polis 2008 bij De Amersfoortse Verzekeringen

De speciale Antroposana-polis bij De Amersfoortse Verzekeringen voorziet duidelijk in een behoefte. Het aantal verzekerden in het collectief is in 2007 met 40% gegroeid tot ruim 7600 deelnemers en zij hebben vooral veel aanspraak gemaakt op vergoeding uit de aanvullende verzekeringen, met name het onderdeel alternatieve geneeswijzen en geneesmiddelen.
Dit heeft consequenties voor de polis aangezien de gedeclareerde bedragen niet in verhouding staan met de premies. Een fors negatief resultaat is het gevolg, waardoor er maatregelen nodig zijn om deze polis ook op de langere termijn te continueren.
De werkgroep Complementaire Zorgverzekering van Antroposana, waarin ook de Nederlandse Vereniging voor Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) en Weleda vertegenwoordigd zijn, heeft zich ervoor ingezet om de specifieke kenmerken en de vergoedingsbedragen van de Antroposana-polis zoveel mogelijk te waarborgen. Na analyse van het declaratiepatroon is in de onderhandelingen met De Amersfoortse Verzekeringen gekozen voor een focus op complementair werkende artsen behorend bij de 4 hoofdstromen (acupunctuur, homeopathie, antroposofische en natuurlijke geneeswijzen) en op antroposofische therapieën en geneesmiddelen.
Dit sluit optimaal aan bij de doelstellingen van Antroposana. Hierdoor zijn de polisvoorwaarden op verschillende plaatsen aangepast. Zo is de brede definitie van alternatief genezer vervangen door alternatief arts en alternatief therapeut, waaronder alleen therapeuten vallen, waarvan de beroepsvereniging is aangesloten bij de NVAZ. De vergoedingsbedragen zijn niet aangepast en behoren daarmee tot de hoogste in Nederland.
Onder alternatieve geneeswijzen en geneesmiddelen blijft in de Aanvullende Verzekeringen voor vergoeding in aanmerking komen:

 • Onderzoek en behandeling uitgevoerd door een alternatief arts, mits lid van de Artsen Biologische en Natuurgeneeswijzen (ABNG-2000), Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging (NAAV), Nederlandse Vereniging Antroposofische Artsen (NVAA) of Artsenvereniging voor Homeopathie (VHAN).
 • Antroposofische therapieën op doorverwijzing (deze dient meegezonden te worden met de declaratie) van een alternatief arts, huisarts of specialist, op voorwaarde dat de therapeut lid is van een beroepsvereniging aangesloten bij de NVAZ.
 • Alternatieve geneesmiddelen op voorschrift van een alternatief arts, huisarts of specialist en geleverd door een apotheek of apotheekhoudend huisarts en waarvoor een vergunning in Nederland of Duitsland is afgegeven. Hieronder vallen tevens de toegelaten antroposofische apotheekbereidingen. Antroposofische geneesmiddelen van Wala en Weleda kunnen ook via Duitse apotheken worden geleverd. Experimentele geneesmiddelen komen niet voor vergoeding in aanmerking.
 • Onderzoek en behandeling uitgevoerd in 5 antroposofische klinieken in Duitsland en Zwitserland nadat deze vooraf door de behandelend (huis)arts bij de afdeling Managed Care is aangevraagd.

Kortom: De Antroposana-polis biedt nog steeds de meest complete dekking voor antroposofische geneesmiddelen en therapieën in Nederland en kent tevens een uitstekende, algemene dekking.

De maximale vergoedingsbedragen voor alternatieve geneeswijzen en geneesmiddelen zijn niet gewijzigd. Mede als gevolg van de hoge aanspraak op deze vergoedingen en in lijn met de ontwikkelingen, zoals die ook bij andere zorgverzekeraars worden waargenomen is de premie voor de Aanvullende Verzekering verhoogd. Vanuit solidariteit binnen de doelgroep is gekozen voor een gelijkwaardige premieverhoging m.u.v. het instapprodukt ‘De AV Antroposana-Budget’.

De collectieve Antroposana-polis kenmerkt zich verder door:

 • Geen medische selectie bij toetreding of bij wijziging
 • Zeer uitgebreide dekking van de Aanvullende Verzekeringen (zie dekkingsoverzicht)
 • Een van de laagste premies voor de BasisVerzekering, dankzij de 10% collectiviteitskorting
  Gezond verzekerd via een uitstekend pakket!
  Meer informatie bij de rubriek ‘Pakket en premie’ o.a. de premies, het dekkingsoverzicht en de polisvoorwaarden.

  Overstappen en verzekerd zijn van een uitstekend pakket?

  Aanmelden is mogelijk tot 1 februari 2008, opzeggen moet vóór 31 december 2007.

  Indien u zich voor 31 december 2007 (per post voor de 22e) aanmeldt voor de Antroposana-polis bij De Amersfoortse, verzorgen zij de opzegging van uw oude verzekering en gaat uw nieuwe verzekering per 1 januari 2008 in.

  Natuurlijk kunt u ook zelf uw oude verzekering voor 31 december opzeggen. Dan heeft u tot 1 februari 2008 de mogelijkheid om zich aan te melden voor de Antroposana-polis. Uw verzekering gaat ook dan met terugwerkende kracht per 1 januari 2008 in.

  Voorwaarden voor deelname aan de Antroposana-polis zijn:

  • Een van de gezinsleden dient lid te zijn van Antroposana
  • Iedere verzekerde van 18 jaar en ouder dient in ieder geval 1 van de Aanvullende Verzekeringen van Antroposana af te sluiten.

   

  Lees verder: Zorgverzekeringen

Overzicht aangesloten Beroepsorganisaties

BST-logo BSW-logo NVBH-logovleugelslang-logo carolina-logo TEKENTAAL-logo NCSV-logo KATA-logo VV&H-logo stichtingvakgroep-logo ontspanningtherapie-logo spatader-logo spychosofia BHET-LOGO